صفر تا صد استقرار پروژه شما با ما

PaaS

DBaaS

Domains

Storage

NB

Iot

سرویس های دامنه

Edge

سرویس ادیج برای مدیریت مسیر های دامنه و ساب دامنه

DNS

ارائه سرویس DNS برای پنهان ماندن نیم سرور ها و اتصال به تمام سرویس های رایدا

CDN

هدایت ریکوئست ها با پشتیبانی ده کشور در سرار دنیا و ایران

PaaS

Platform as a service

سرویس PaaS رایدا مشتریان را قادر خواهد ساخت تنها با چند کلیک پروژه خود را بدون هیچ دردسری به اجرا در آورند

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

DBaaS

Database as a service

سرویس DBaaS رایدا در چند ثانیه به شما انواع دیتابیس را ارائه میدهد

Static Website

سرویس نمایش فایل های و کد های استاتیک شما سوار بر دامین متصل شده
avatar
avatar
avatar

فضای ذخیره سازی

Storage

سرویس Storage رایدا با ارائه انواع سیستم های ذخیره فایل

avatar
avatar

پشتیبان گیری

ارائه سرویس پشتیبانی گیری موشکی در هاستینگ های مختلف